Skip to main content

Els agents d'enquestes entrevisten persones i registren les seves respostes a les preguntes relatives a una àmplia gamma de qüestions en enquestes i estudis de mercat.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Contactar amb les persones per telèfon o en persona i explicar-los l'objectiu de l'entrevista.
  • Formular les preguntes seguint les indicacions dels qüestionaris i enquestes.
  • Registrar les respostes en paper o introduir-les directament en una base de dades informàtica mitjançant sistemes d'entrevista assistits per ordinador.
  • Identificar i resoldre les incoherències de les respostes.
  • Subministrar informació als patrocinadors de les enquestes sobre els problemes relacionats amb l'obtenció de dades vàlides.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents censals
  • Agents d'enquestes per telèfon
  • Entrevistadors enquestadors

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors d'enquestadors de censos i enquestes (vegeu 3404)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents enquestes

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
4103 Agents d'enquestes
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
4430 Agentes de encuestas
Correspondence with CIUO-2008 (en)
Code Description
4227 Survey and market research interviewers