Skip to main content
Descendants
Code Description
5120 Cambrers assalariats

Short tag proposal

Cambrers assalariats

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description Partitions
502 Cambrers, bàrmans i similars
503 Caps de cuina, cambrers i similars 3
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
512 Camareros asalariados