Skip to main content

521 — Encarregats de secció de botigues i magatzems

  Short tag proposal

  Encarregats secció botigues i magatzems

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  532 Encarregats de secció d'un comerç i similars
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  522 Comerciants i venedors de botigues i magatzems 3
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  521 Jefes de sección de tiendas y almacenes
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  522 Shop salespersons 3