Skip to main content

522 — Venedors de botigues i magatzems

  Descendants
  Code Description
  5220 Venedors de botigues i magatzems

  Short tag proposal

  Venedors botigues i magatzems

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  522 Comerciants i venedors de botigues i magatzems 3
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  522 Vendedores en tiendas y almacenes
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  522 Shop salespersons 3