Skip to main content

5899 — Altres treballadors de serveis personals ncaa

  Aquest grup primari abasta els treballadors de serveis personals no classificats en altres apartats del subgrup 58, Treballadors de serveis personals. S'inclouen en aquest grup primari, per exemple, els treballadors que presten serveis i companyia com a parelles de ball, persones de companyia o acompanyants en clubs nocturns.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Acompanyar clients a restaurants i altres llocs públics.
  • Fer de parella de ball.
  • Rebre clients en diversos establiments públics de ball o diversió i vetllar pel seu entreteniment.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Acompanyants en clubs nocturns
  • Acompanyants socials
  • Parelles de ball
  • Relacions públiques en sales de festa

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres treballadors serveis personals ncaa

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  5199 Altres treballadors de serveis personals 3