Skip to main content

5941 — Vigilants de seguretat i similars habilitats per a portar armes

  Els vigilants de seguretat i similars habilitats per a portar armes vigilen recintes o hi patrullen per protegir els béns contra el robatori i el vandalisme. Controlen l'accés als establiments i hi mantenen l'ordre i fan que s'hi respecti la normativa. Aquests treballadors estan habilitats per a portar armes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Patrullar pels recintes i comprovar les portes i finestres per evitar i detectar possibles signes d'entrades no autoritzades.
  • Controlar l'accés als establiments, vigilar i autoritzar l'entrada i sortida dels empleats i visitants, comprovar les identificacions i expedir passis de seguretat.
  • Circular entre els visitants, clients o empleats per mantenir l'ordre, protegir els béns contra el robatori i el vandalisme, i fer que es respecti la normativa de l'establiment corresponent.
  • Respondre a les alarmes, investigar els disturbis i posar-se en contacte amb els superiors, la policia o els bombers quan escaigui.
  • Fer comprovacions de seguretat dels passatgers i el seu equipatge en els aeroports.
  • Rebre efectiu i béns valuosos i garantir-ne el lliurament en condicions de seguretat a bancs, caixers automàtics i establiments de venda al detall.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Conductors de cotxes blindats habilitats per a portar armes
  • Escortes personals habilitats per a portar armes
  • Vigilants de seguretat habilitats per a portar armes

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats vigilants de museus (vegeu 5942)
  • Escortes personals no habilitats per a portar armes (vegeu 5942)
  • Guardes de seguretat no habilitats per a portar armes (vegeu 5942)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Vigilants seguretat habilitats per a portar armes

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  5250 Guàrdies jurats i personal de seguretat privada 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  5414 Guàrdies de protecció 2
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  5414 Security guards 2