Skip to main content

5996 — Tècnics especialistes operadors de control d'emergències

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics especialistes operadors control emergències

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  5299 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat 4
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  5419 Personal dels serveis de protecció ncaa 5
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  5419 Protective services workers not elsewhere classified 5