Skip to main content

6110 — Treballadors qualificats en activitats agrícoles (excepte hortes, hivernacles, planters i jardins)

  Aquests agricultors planifiquen, organitzen i realitzen operacions agrícoles per conrear i collir diversos tipus de conreus extensius (com ara cereals, remolatxa, canya de sucre, cacauets, tabac, patates, cols o similars); arbres (fruiters, olivera); vinya i arbustos o una combinació d'aquests i conreus hortícoles. La producció es destina, principalment o exclusivament, a la comercialització a través de majoristes, organitzacions comercials o mercats.

  Els treballadors del conreu d'hortalisses en produccions intensives es classifiquen en el grup primari 6120 "Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins".

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat i les condicions del mercat, determinar els tipus i superfícies de conreu, planificar i coordinar la producció.
  • Preparar el sòl a mà o amb màquines, escampar fertilitzants i fems.
  • Seleccionar i sembrar llavors, i plantar les plàntules i plançons.
  • Realitzar les tasques de conreu: conreu de la terra, trasplantaments, podes, aclarida de plantes, arbres i arbustos, posada en funcionament i manipulació d'equips de regatge.
  • Controlar males herbes, plagues i malalties, mitjançant l'aplicació d'herbicides i plaguicides.
  • Fer la collita de conreus i destruir conreus malalts o excedents.
  • Cuidar arbres o arbustos i recol·lectar saba.
  • Inspeccionar, netejar, classificar, envasar, emmagatzemar i carregar les collites per a la venda o lliurament al mercat.
  • Cuidar el bestiar de treball i mantenir les instal·lacions de l'explotació, les estructures, equipaments i sistemes de reg i proveïment d'aigua.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments dels productes.
  • Promocionar i comercialitzar productes, organitzar la venda, comprar i transportar productes i subministraments.
  • Mantenir registres de les activitats i les transaccions agrícoles i valorar-les.
  • Formar i supervisar treballadors en la producció de conreus, en tasques de manteniment i en la seguretat en el treball.
  • Contractar i rescindir contractes a treballadors i contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agricultors de conreus extensius
  • Agricultors propietaris
  • Conreadors de cereals i lleguminoses
  • Fructicultors
  • Oleïcultors
  • Productors de conreus industrials
  • Treballadors qualificats en la fructicultura
  • Viticultors

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Conductors de maquinària agrícola (vegeu 8321)
  • Directors i gerents d'explotacions de cereals (vegeu 1311)
  • Directors i gerents d'explotacions de conreus industrials (vegeu 1311)
  • Directors i gerents d'explotacions fructícoles (vegeu 1311)
  • Enginyers tècnics agrícoles (vegeu 2424)
  • Especialistes en tractaments plaguicides o herbicides (vegeu 7894)
  • Peons agrícoles (excepte d'hortes, hivernacles, planters i jardins) (vegeu 9511)
  • Peons agrícoles d'hortes, hivernacles, planters i jardins (vegeu 9512)
  • Recol·lectors d'hortalisses (en conreu intensiu) (vegeu 9512)
  • Recol·lectors d'olives (vegeu 9511)
  • Tècnics en fructicultura i viticultura (vegeu 3142)
  • Tractoristes (vegeu 8321)
  • Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins (vegeu 6120)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treballadors act. agrícoles (exc. hortes, jardins)