Skip to main content

Els paletes construeixen i reparen fonaments i obres completes, revesteixen i decoren els murs, sostres i terres dels edificis amb maons i peces de mosaics. Realitzen treballs de restauració, manteniment i reparació.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar pedres, maons massissos o buits i altres elements de construcció semblants per edificar o reparar murs, envans, xemeneies i altres obres.
  • Construir voreres, vorades i calçades de pedra.
  • Estendre amb la paleta l'argamassa sobre els maons o peces de construcció.
  • Comprovar amb el nivell i la plomada l'horitzontalitat i la verticalitat de l'estructura a mesura que avancen les obres.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Col·locadors de pedra
  • Paletes
  • Paredadors

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Treballadors de manteniment d'edificis (vegeu 7191)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Paletes

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
7110 Paletes i paredadors
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
7111 Constructors de cases
7112 Paletes
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
7121 Albañiles