Skip to main content

7292 — Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització

  Els instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització instal·len i reparen material aïllant en edificis, calderes, canonades i instal·lacions de refrigeració i climatització, i insonoritzen espais interiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tallar materials aïllants en la forma i la grandària adequades.
  • Revestir amb planxes i capes de material aïllant o insonoritzant els murs, els terres i els sostres dels edificis.
  • Injectar materials aïllants o insonoritzants en les cavitats interiors dels murs, terres i sostres d'edificis fins a omplir-les, utilitzant màquines elèctriques.
  • Examinar plans, especificacions i obres per determinar el tipus, la qualitat i la quantitat de materials aïllants requerits.
  • Revestir amb materials aïllants les parets externes d'instal·lacions com ara calderes, canonades i dipòsits.
  • Aïllar tèrmicament instal·lacions de refrigeració i climatització.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Instal·ladors de material aïllant
  • Instal·ladors de material aïllant en calderes i canonades
  • Instal·ladors de material aïllant en sistemes de refrigeració i climatització
  • Instal·ladors de material aïllant tèrmic i d'insonorització
  • Instal·ladors de material d'insonorització

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Instal·ladors mat. aïllant tèrmic i insonorització

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  7124 Insulation workers