Skip to main content

7295 — Personal de neteja de façanes d'edificis i xemeneies

  El personal de neteja de façanes d'edificis i xemeneies s'encarrega de netejar les façanes d'edificis i altres estructures, i treure el sutge de les xemeneies.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Netejar els paraments exteriors de construccions de pedra, maó, metall o materials similars amb productes químics o amb un raig de vapor o sorra a gran pressió.
  • Treure el sutge dels conductes de fums, xemeneies i tubs de comunicació.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Escura-xemeneies
  • Netejadors de façanes
  • Netejadors de façanes amb raig de sorra

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Netejadors de finestres (vegeu 9223)
  • Netejadors de pintades (vegeu 9229)
  • Netejadors mantenidors de piscines (vegeu 9229)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Personal neteja façanes edificis i xemeneies

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description Partitions
  7250 Personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies 2
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  7133 Netejadors de façanes i escura-xemeneies
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  7133 Building structure cleaners