Skip to main content

Els ferrers i forjadors forgen i corben barres, varetes, lingots i planxes de ferro, acer o altres metalls, i trefilen filferro per fabricar i reparar diverses classes d'eines, objectes, peces metàl·liques, ormeigs agrícoles i altres articles.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Escalfar el metall en la fornal i fabricar i reparar objectes estirant, corbant i tallant el metall, colpejant-lo sobre l'enclusa, trepant, tallant i soldant les peces, i donant-los tremp o reveniment.
 • Donar forma a la forja al metall calent utilitzant un martell mecànic proveït d'estampes.
 • Manejar un martell piló proveït de matrius o estampes per forjar peces de metall.
 • Manejar una premsa mecànica proveïda de matrius o estampes per forjar peces de metall.
 • Trefilar filferro.
 • Interpretar les comandes de treball o els plànols per determinar les toleràncies especificades i les seqüències d'operacions per a la preparació dels aparells.
 • Mesurar i inspeccionar les peces per garantir que compleixen les especificacions.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Estampadors en premsa
 • Ferradors
 • Ferrers forjadors
 • Forjadors de martell piló
 • Forjadors manuals
 • Rebavadors de forja

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Operadors de màquina emmotlladora de metalls (vegeu 8121)
 • Operadors de màquines eina (vegeu 7323)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Ferrers i forjadors

Correspondence with CCO-94 (ca)
Code Description
7521 Ferrers i forjadors
Correspondence with CIUO-2008 (ca)
Code Description
7221 Ferrers i forjadors
Correspondence with CNO-2011 (es)
Code Description
7321 Herreros y forjadores