Skip to main content

8202 — Engalzadors d'equips elèctrics i electrònics

  Els engalzadors d'equips elèctrics i electrònics ajusten o modifiquen components d'equips elèctrics, electromecànics i electrònics d'acord amb les normes i prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajustar components i sistemes elèctrics i electrònics, i col·locar, alinear i subjectar unitats a conjunts, subconjunts o bastidors utilitzant eines manuals o motoritzades i equips de soldadura amb estany i de microsoldadura.
  • Examinar les comandes de treball, especificacions, diagrames i plànols per determinar els materials necessaris i les instruccions de muntatge.
  • Registrar dades de producció i d'explotació en els formularis especificats.
  • Accionar màquines per enrotllar les bobines de filferro utilitzades en equips i components elèctrics, com ara registradors, transformadors, enrotllaments de l'induït, motors elèctrics i generadors.
  • Inspeccionar i provar els components i conjunts complets i les instal·lacions i circuits de cablejat, i rebutjar els components defectuosos.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntadors d'aparells electrònics
  • Muntadors d'aparells i quadres elèctrics
  • Muntadors de bobinadores de motors
  • Muntadors de maquinària elèctrica
  • Muntadors de telèfons
  • Muntadors de televisors
  • Muntadors d'equips elèctrics i electrònics

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Fabricants d'instruments de precisió (vegeu 7611)
  • Mecànics i reparadors d'equips electrònics (vegeu 7531)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Engalzadors equips elèctrics i electrònics