Saltar al contenido principal

1113 — Directors d'organitzacions d'interès social

  Els directors d'organitzacions d'interès social defineixen, formulen i orienten la política d'aquestes organitzacions, com ara partits polítics, sindicats, organitzacions d'empresaris, associacions industrials, organitzacions humanitàries o de beneficència i associacions esportives, i actuen en nom i representació d'aquestes organitzacions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Definir i formular les polítiques, els estatuts i reglaments de l'organització.
  • Planificar, dirigir i coordinar el funcionament general de l'organització.
  • Examinar les operacions i els resultats de l'organització i informar el consell de direcció i els òrgans directius, els membres de l'organització i les entitats que aporten finançament.
  • Dur a terme negociacions en nom de l'organització, dels seus membres i dels grups rellevants d'interès social.
  • Defensar els interessos de l'organització i dels seus membres davant dels òrgans legislatius, l'Administració pública o el públic en general.
  • Planificar, organitzar i orientar les activitats dels òrgans encarregats d'aplicar les polítiques, estatuts i reglaments de l'organització.
  • Vetllar per l'elaboració i aplicació de sistemes i procediments adients per tal de dur a terme el control pressupostari.
  • Supervisar i avaluar el funcionament de l'organització o empresa d'acord amb els objectius i les polítiques establerts.
  • Representar l'organització en actes oficials i reunions d'òrgans directius, en negociacions i en convencions, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Dirigents d'organització empresarial
  • Dirigents d'organització humanitària
  • Dirigents de fundació
  • Dirigents de partit polític
  • Dirigents de sindicat de treballadors

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors organitzacions d'interès social

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  1114 Dirigents d'organitzacions especialitzades
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  1113 Directores de organizaciones de interés social