Saltar al contenido principal

Els directors financers planifiquen, dirigeixen i coordinen les operacions financeres d'una empresa o organització tot consultant el consell de direcció i els directors d'altres departaments o d'altres empreses que presten serveis financers a aquesta empresa o organització.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Planificar, dirigir i coordinar les operacions financeres de l'empresa o l'organització.
 • Avaluar la situació financera de l'empresa o l'organització, preparar els pressupostos i controlar les operacions financeres.
 • Consultar el gerent general i els directors d'altres departaments.
 • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
 • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
 • Planificar i dirigir la feina diària.
 • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
 • Representar l'empresa o l'organització en les relacions amb entitats externes.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Directors de departaments de comptabilitat
 • Directors de departaments de costos
 • Directors de departaments de pressupostos
 • Directors financers

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Especialistes en comptabilitat (vegeu 2611)
 • Gerents de sucursals de serveis financers (vegeu 1327)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Directors financers

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción Particiones
1131 Directors de departaments d'administració i finances 2
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción
1211 Directors financers
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
1211 Directores financieros
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción
1211 Finance managers