Saltar al contenido principal

1314 — Directors d'explotacions mineres

  Els directors d'explotacions mineres planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats de producció de les explotacions de mineria, pedreres i jaciments d'extracció de petroli i gas. S'inclouen en aquest grup tant directors de departaments com directors generals d'empreses que no compten amb una jerarquia a nivell directiu.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Celebrar consultes amb altres directors per fixar quotes de producció, planificar llocs d'extracció i elaborar polítiques per a l'eliminació de les matèries primeres.
  • Avaluar l'eficiència dels llocs de producció per tal de determinar la idoneïtat del personal, els equips i la tecnologia utilitzats i per introduir canvis, en cas necessari, en el programa de treball o en els equips.
  • Planificar detalls de les activitats de producció en termes de qualitat i quantitat del producte, costos, temps i necessitats de mà d'obra.
  • Controlar el funcionament de la planta de producció i dels procediments de qualitat mitjançant la planificació del manteniment, la indicació de les hores de funcionament i el subministrament de peces i utillatge.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar el producte i els costos de producció, i ajustar els processos i recursos per tal de minimitzar-ne els costos.
  • Controlar l'adquisició i instal·lació de noves instal·lacions i equips.
  • Controlar la preparació de registres i informes de producció.
  • Coordinar el compliment dels requisits de salut i seguretat en el treball.
  • Estudiar i aplicar els requisits legals i reglamentaris que afecten les operacions d'extracció de minerals i el medi ambient.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'explotacions mineres
  • Directors de mines
  • Directors de pedreres
  • Directors de producció d'extracció de gas i petroli
  • Directors de producció de mineria
  • Directors de producció de pedreres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Supervisors de mines (vegeu 3201)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors explotacions mineres

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  1322 Directors d'explotacions mineres
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  1314 Directores de explotaciones mineras
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  1322 Mining managers