Saltar al contenido principal

1315 — Directors d'empreses d'abastament, transport, distribució i similars

  Els directors d'empreses d'abastament, transport, distribució i similars planifiquen, dirigeixen i coordinen l'abastament, emmagatzematge i distribució de béns. S'inclouen en aquest grup tant directors de departaments com directors generals d'empreses que no compten amb una jerarquia a nivell directiu.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Decidir, aplicar i supervisar estratègies, polítiques i plans de compra, emmagatzematge i distribució.
  • Preparar i aplicar plans per mantenir els nivells d'existències necessaris a cost mínim.
  • Negociar contractes amb els proveïdors perquè es compleixin els requisits de qualitat, cost i lliurament.
  • Supervisar i examinar els sistemes d'emmagatzematge i d'existències perquè es compleixin els requisits d'abastament i es controlin els nivells d'existències.
  • Controlar la distribució de vehicles de carretera, trens, vaixells o aeronaus.
  • Gestionar sistemes de registre que garanteixin la traçabilitat de tots els moviments dels béns i vetllar per la formulació de noves comandes i la reposició d'existències en els moments òptims.
  • Mantenir contactes amb altres departaments i amb els clients respecte als requisits aplicables a la sortida dels productes i al transport corresponent.
  • Controlar el registre de les operacions de compra, emmagatzematge i distribució.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Planificar i dirigir la feina diària.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Caps d'estacions d'autobusos
  • Caps de grans estacions de ferrocarril
  • Directors d'empreses d'abastament i distribució
  • Directors d'empreses de transports
  • Directors de cadena de subministraments
  • Directors de compres
  • Directors de logística
  • Directors de magatzem

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'aeroport (vegeu 1120)
  • Directors generals d'empreses de distribució (vegeu 1120)
  • Directors generals d'empreses de transport (vegeu 1120)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors empreses transport i distribució

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  1324 Directors d'empreses de transport i distribució
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  1324 Supply, distribution and related managers