Saltar al contenido principal

1321 — Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

  Els directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) planifiquen, dirigeixen i coordinen l'adquisició, desenvolupament, manteniment i ús dels sistemes d'ordinadors i telecomunicacions. S'inclouen en aquest grup tant directors de departaments com directors generals d'empreses que no compten amb una jerarquia a nivell directiu.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Consultar els usuaris, directius, proveïdors i tècnics per tal d'avaluar les necessitats informàtiques i els requisits del sistema i especificar la tecnologia per tal de satisfer aquestes necessitats.
  • Elaborar i dirigir estratègies, polítiques i plans sobre tecnologia de la informació i les telecomunicacions (TIC).
  • Dirigir la selecció i instal·lació dels recursos de TIC i la formació dels usuaris.
  • Dirigir les operacions de TIC, analitzar els fluxos de treball, establir prioritats, elaborar normes i fixar terminis.
  • Controlar la seguretat dels sistemes de TIC.
  • Assignar, examinar, gestionar i dirigir la feina dels analistes de sistemes, programadors i altres empleats relacionats amb la informàtica.
  • Avaluar l'ús de la tecnologia de l'organització i les seves necessitats, i recomanar millores tals com l'actualització de maquinari i programari.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar l'empresa o l'organització en les convencions, seminaris i conferències sobre TIC.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'informàtica
  • Directors de desenvolupament d'aplicacions
  • Directors de desenvolupament de TIC
  • Directors de processament de dades
  • Directors de serveis de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • Directors de tecnologia de la informació

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors generals d'empreses de telecomunicacions (vegeu 1120)
  • Directors generals d'empreses de TIC (vegeu 1120)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors serveis TIC