Saltar al contenido principal

2122 — Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics)

  Els infermers especialitzats tracten, ajuden i atenen persones que necessiten cures d'infermeria en els àmbits de la salut mental, geriatria, salut familiar i comunitària, salut en el treball, pediatria i medicoquirúrgics.

  Aquests infermers assumeixen la responsabilitat de planificar i gestionar la cura dels pacients, inclosa la supervisió d'altres professionals de l'atenció sanitària, treballant de manera independent o en equip amb metges i altres professionals en l'aplicació de mesures preventives i curatives.

  Els infermers que a més d'exercir com a tals, participen en la formació d'infermers o en la investigació en infermeria clínica es classifiquen en aquest grup. Els infermers que participen en investigació biomèdica usant organismes vius i no exerceixen com a infermers clínics es classifiquen en el grup primari 2421, "Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars".

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Infermers (infermeria de salut mental)
  • Infermers (infermeria del treball)
  • Infermers (infermeria familiar i comunitària)
  • Infermers de cures medicoquirúrgiques
  • Infermers de geriatria
  • Infermers de pediatria

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliars d'infermeria de geriatria (vegeu 5611)
  • Auxiliars d'infermeria hospitalària (vegeu 5611)
  • Diplomats en infermeria no especialitzats (vegeu 2121)
  • Graduats en infermeria no especialitzats (vegeu 2121)
  • Infermers no especialitzats (vegeu 2121)
  • Infermers obstetricoginecològics (vegeu 2123)
  • Responsables corporatius de seguretat en el treball (vegeu 2158)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Infermers especialitzats (exc. obstetricoginecològics)

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2720 Infermers 3
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2221 Professionals d'infermeria 2
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  2122 Enfermeros especializados (excepto matronos)
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  2221 Nursing professionals 2