Saltar al contenido principal

2432 — Enginyers en construcció i obra civil

  Els enginyers en construcció i obra civil projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament i el manteniment d'estructures d'enginyeria civil (ponts, carreteres, etc.) i investiguen i assessoren sobre la matèria.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Realitzar investigacions i desenvolupar o perfeccionar teories i mètodes relatius a l'enginyeria civil i a les obres públiques.
  • Projectar estructures, ponts, embassaments, molls, carreteres, aeroports, vies fèrries, canals, gasoductes, oleoductes, sistemes d'evacuació de deixalles i de defensa contra inundacions, edificis industrials i altres grans edificacions.
  • Determinar i especificar mètodes i materials de construcció i normes de qualitat, i dirigir obres de construcció.
  • Establir sistemes de control per tal de garantir el funcionament eficaç de les construccions, la seva seguretat i la protecció del medi ambient.
  • Organitzar i dirigir la conservació i la reparació de les estructures existents.
  • Analitzar el comportament dels sòls i les roques quan reben la pressió de les estructures proposades i projectar-ne els fonaments.
  • Analitzar l'estabilitat de les estructures i assajar el comportament i durada dels materials utilitzats en la seva construcció.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers agrònoms, construccions rurals
  • Enginyers en construcció i obra civil
  • Enginyers, construcció (aeroports)
  • Enginyers, construcció (carreteres i autopistes)
  • Enginyers, construcció (edificis)
  • Enginyers, construcció (ponts)

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'empreses de construcció (vegeu 1316)
  • Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars (vegeu 2436)
  • Enginyers tècnics d'obres públiques (vegeu 2462)
  • Geofísics (vegeu 2414)
  • Urbanistes i enginyers de trànsit (vegeu 2453)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Enginyers construcció i obra civil

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  2051 Enginyers civils (construcció i obres civils)
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2142 Enginyers civils 2
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  2432 Ingenieros en construcción y obra civil
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  2142 Civil engineers 2