Saltar al contenido principal

Els tècnics en construcció executen tasques tècniques relacionades amb la recerca en matèria d'enginyeria civil i amb la preparació de projectes, i la construcció, funcionament, manteniment i reparació d'edificis i altres obres i estructures, com ara sistemes de proveïment d'aigua i de clavegueram, ponts, carreteres, preses i aeroports.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme o participar en assaigs i experiments sobre el terreny i en laboratori de sòls i materials de construcció.
 • Proporcionar assistència tècnica relacionada amb la construcció d'edificis i altres obres d'enginyeria civil, incloent-hi l'aixecament topogràfic i els informes sobre aquest tema.
 • Assegurar el compliment de les especificacions del projecte, la legislació aplicable i les normes de qualitat desitjades en relació amb els materials i el treball realitzat.
 • Aplicar coneixements tècnics dels principis i pràctiques de l'enginyeria civil per identificar i resoldre els problemes que sorgeixin.
 • Ajudar a preparar estimacions detallades de quantitats i costos de materials i mà d'obra necessaris per a les obres, d'acord amb les especificacions establertes.
 • Organitzar el servei de manteniment i les reparacions.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Inspectors d'edificis
 • Tècnics d'obres públiques
 • Tècnics de muntatge d'instal·lacions en la construcció
 • Tècnics de seguretat en la construcció
 • Tècnics en construcció
 • Tècnics en geotècnia (construcció)
 • Tècnics en instal·lacions de sistemes contra incendis
 • Tècnics en prevenció d'incendis en la construcció
 • Tècnics en topografia

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyers tècnics d'obres públiques (vegeu 2462)
 • Supervisors de la construcció (vegeu 3202)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Tècnics construcció

Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción Particiones
3112 Tècnics en enginyeria civil 2
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
3122 Técnicos en construcción
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción Particiones
3112 Civil engineering technicians 2