Saltar al contenido principal

3205 — Supervisors d'indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines naturals

  Els supervisors d'indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines naturals dirigeixen, controlen i supervisen les activitats dels operadors de màquines per fabricar productes de cautxú i plàstic.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins de la seva unitat.
  • Verificar la qualitat de la feina duta a terme per les persones que té al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la seva unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Exercir les tasques de les persones que té al seu càrrec.
  • Exercir tasques similars.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de cautxú
  • Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de material plàstic
  • Caps d'equip d'operadors de màquines de fabricació de productes de resines naturals

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'indústries manufactureres (vegeu 1313)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Supervisors indústries plàstics, cautxú i resines

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3122 Supervisors de les indústries manufactureres 6
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  3122 Manufacturing supervisors 6