Saltar al contenido principal

3209 — Supervisors d'altres indústries manufactureres

  Els supervisors d'altres indústries manufactureres coordinen i supervisen les activitats dels tècnics en control de processos, els operadors de màquines, els muntadors i altres treballadors de les indústries manufactureres no incloses en altres apartats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Coordinar i supervisar les activitats dels tècnics en control de processos, els operadors de màquines, els muntadors i altres treballadors de les indústries manufactureres.
  • Organitzar i planificar el treball diari d'acord amb els plans establerts i els aspectes econòmics, de personal i ambientals.
  • Preparar estimacions de costos, registres i informes.
  • Identificar els casos d'escassetat de personal o de materials.
  • Vetllar per la seguretat dels treballadors.
  • Instruir i formar el personal nou.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Supervisors d'altres indústries manufactureres

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'indústries manufactureres (vegeu 1313)
  • Supervisors de la producció en indústries d'arts gràfiques i en la fabricació de productes de paper (vegeu 3207)
  • Supervisors d'indústries alimentàries i del tabac (vegeu 3203)
  • Supervisors d'indústries de la fusta i de la pasta de paper (vegeu 3206)
  • Supervisors d'indústries de transformació de plàstics, cautxú i resines naturals (vegeu 3205)
  • Supervisors d'indústries química i farmacèutica (vegeu 3204)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Supervisors altres indústries manufactureres

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  3122 Supervisors de les indústries manufactureres 6
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3209 Supervisores de otras industrias manufactureras
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  3122 Manufacturing supervisors 6