Saltar al contenido principal

3402 — Comercials de préstecs i crèdits

  Els comercials de préstecs i crèdits analitzen i avaluen la informació financera sobre sol·licituds de crèdit i préstec, i determinen l'aprovació o desaprovació del sol·licitant, o en recomanen una o altra als membres de la direcció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Entrevistar els sol·licitants de crèdits personals, hipotecaris, per a estudiants i per a empreses.
  • Investigar i avaluar la situació financera, les referències, el crèdit i la capacitat de reemborsar el préstec per part del sol·licitant.
  • Presentar les sol·licituds de crèdit i de préstec als membres de la direcció, amb recomanacions per a la seva aprovació o denegació; o aprovar o denegar les sol·licituds dins dels límits autoritzats, garantint que s'observin les normes de crèdit de la institució.
  • Dur a terme el registre dels pagaments, preparar cartes ordinàries per al requeriment del pagament de comptes vençuts, i remetre-les per a l'inici d'accions jurídiques.
  • Emplenar la informació de crèdits i préstecs.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Comercials de préstecs i crèdits
  • Responsables de crèdits hipotecaris

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors de sucursals de bancs, de serveis financers i d'assegurances (vegeu 1327)
  • Professionals de suport i intermediaris de canvi, borsa i finances (vegeu 3401)
  • Representants comercials (vegeu 3510)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Comercials préstecs i crèdits

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  3312 Oficials de préstecs i crèdit
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  3402 Comerciales de préstamos y créditos
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3312 Credit and loans officers