Saltar al contenido principal

Els representants de duanes tramiten per compte dels seus clients els documents i les autoritzacions duaneres i s'asseguren que els permisos d'exportació o d'importació i les assegurances i altres formalitats hagin estat tramitats degudament.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Tramitar la documentació duanera necessària per realitzar importacions o exportacions.
  • Comprovar el compliment dels requisits d'assegurances.
  • Comprovar el compliment dels tràmits per obtenir permisos d'exportació o importació i altres formalitats.
  • Establir i signar manifestos.
  • Comprovar la documentació d'importació i exportació per determinar els continguts de les càrregues, i classificar els béns en diferents grups de drets o aranzels, per mitjà d'un sistema de codificació aranzelària.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents marítims
  • Comissionistes de duanes
  • Gestors de duanes
  • Representants de duanes

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors de duanes (vegeu 2623)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Representants duanes

Correspondencia con CCO-94 (ca)
Código Descripción
3421 Agents de duanes i fronteres
3512 Gestors de duanes
Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
Código Descripción
3331 Declarants o gestors de duanes
Correspondencia con CNO-2011 (es)
Código Descripción
3531 Representantes de aduanas
Correspondencia con CIUO-2008 (en)
Código Descripción
3331 Clearing and forwarding agents