Saltar al contenido principal

3623 — Professionals de suport de l'Administració pública de serveis d'expedició de llicències

  Els professionals de suport de l'Administració pública de serveis d'expedició de llicències examinen sol·licituds de llicències i altres documents per exportar o importar mercaderies, crear una empresa, construir una casa o altres estructures, visitar el país o obtenir un passaport, i determinen les condicions de validesa o d'altres tipus lligades a aquests documents, i remeten els casos excepcionals o importants als seus superiors.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar els particulars sobre la interpretació adequada de les lleis, els reglaments i les disposicions relatius als tipus de llicències o documents necessaris i a les condicions que els regeixen i sobre els drets i les obligacions del públic.
  • Examinar sol·licituds i altres documents pertinents per tal de determinar si es poden concedir les llicències o els documents sol·licitats i les condicions exigides.
  • Examinar sol·licituds i aprovar l'expedició de passaports.
  • Dur a terme tasques administratives similars per tramitar les sol·licituds, documentar les activitats, les avaluacions i resolucions, i preparar la correspondència per informar els sol·licitants de les decisions sobre aquest tema.
  • Administrar als sol·licitants de llicències les proves establertes i puntuar-les.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de llicències i permisos
  • Professionals de suport de les administracions públiques de serveis d'expedició de passaports

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspectors d'edificis (vegeu 3122)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Prof. suport administracions públiques, llicències

  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  3354 Government licensing officials