Saltar al contenido principal

4121 — Empleats de control de subministrament i inventari

  Els empleats de control de subministrament i inventari porten registres de les mercaderies produïdes i del material de producció rebut, i també del pes, el lliurament, l'expedició o l'emmagatzematge.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Organitzar i controlar la recepció i l'expedició de mercaderies i portar els registres pertinents.
  • Portar l'inventari de les existències, verificar les entrades i sortides, avaluar les necessitats i fer comandes per reposar les existències.
  • Rebre, emmagatzemar i lliurar eines, peces de recanvi, recanvis i equips diversos, i portar els registres pertinents.
  • Pesar les mercaderies rebudes, lliurades, fabricades o despatxades, i portar els registres pertinents.
  • Establir inventaris de mobiliari i d'altres efectes que s'hagin de guardar en dipòsits.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius d'emmagatzematge i recepció
  • Empleats de comandes de magatzems
  • Empleats de control de pes (bàscula)
  • Magatzemers d'empreses de transport
  • Magatzemers d'indústries

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats d'oficina de serveis de suport a la producció (vegeu 4122)
  • Tècnics en gestió d'existències o magatzems (vegeu 3522)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats control subministrament i inventari

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción
  4021 Empleats de control de subministrament i inventari
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  4321 Empleats de control de proveïments i inventari
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  4321 Stock clerks