Saltar al contenido principal

7111 — Encofradors i operaris de la posada en obra del formigó

  Els encofradors i operaris de la posada en obra del formigó construeixen obres i estructures de formigó armat, preparen els encofrats per buidar-hi el ciment o el formigó. Així mateix, armen superfícies de ciment o formigó, cimenten obertures de parets o revestiments de pous, fan l'acabat i reparen superfícies de ciment i formigó i pavimenten amb formigó.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Construir i reparar terres, murs, cisternes, sitges de ciment o formigó i altres estructures de ciment o de formigó.
  • Construir encofrats.
  • Cimentar obertures de parets o revestiments de pous.
  • Fer l'acabat i allisar les superfícies de les estructures de ciment o formigó.
  • Recobrir els terres d'una capa llisa i resistent de ciment, pigments de sorra i partícules de granit o marbre per a terres.
  • Exercir tasques similars.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Encofradors
  • Ferrallistes
  • Operaris de la posada en obra del formigó
  • Pavimentadors de formigó

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Ajustadors muntadors de prefabricats de formigó (vegeu 7112)
  • Operadors d'asfaltadora (vegeu 8331)
  • Operadors de màquines en planta de formigons (vegeu 8114)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Encofradors i operaris posada en obra del formigó

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7120 Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  7114 Operaris en formigó armat, arrebossadors i afins 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  7114 Concrete placers, concrete finishers and related workers 2