Saltar al contingut principal

1431 — Directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs

  Els directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs planifiquen, organitzen, coordinen i controlen les activitats dels establiments de venda de béns a l'engròs. Són responsables dels pressupostos, la dotació de personal i l'orientació de l'explotació de les botigues o de les unitats organitzatives existents dins de les botigues que venen un tipus concret de productes.

  Es classifiquen en aquest grup primari els directors i gerents d'empreses de comerç a l'engròs ocupats en establiments relativament petits en els quals no hi ha una estructura jerarquitzada de directius. També es classifiquen en aquest grup primari els gerents de grans establiments a l'engròs, com ara grans magatzems, encara que en aquests establiments hi hagi una estructura jerarquitzada de directius i supervisors. En canvi, els directors generals de grups d'establiments com ara supermercats o cadenes de grans magatzems s'han de classificar en el grup primari 1120, "Directors generals i presidents executius".

  El personal que controla i dirigeix les activitats dels dependents de botigues i magatzems, operadors de caixa i altres empleats, però que no té la responsabilitat de definir la combinació de productes, fixar-ne els preus, elaborar els pressupostos i els nivells de dotació de personal, i seleccionar-lo i contractar-lo, es classifica en el grup primari 5210, "Encarregats de secció de botigues i magatzems".

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Definir la combinació de productes, els nivells d'existències i les normes de servei.
  • Elaborar i aplicar polítiques de compres i de comercialització, i fixar-ne els preus.
  • Promoure els béns i serveis dels establiments i fer-ne publicitat.
  • Mantenir registres dels nivells d'existències i de les operacions financeres.
  • Ocupar-se del pressupost de l'establiment.
  • Controlar la selecció, formació i supervisió del personal.
  • Vetllar pel compliment dels reglaments sobre salut i seguretat en el treball.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'empreses de comerç a l'engròs
  • Gerents d'empreses de comerç a l'engròs
  • Gerents de comerços a l'engròs

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors comercials i de vendes (vegeu 1221)
  • Directors de cadenes de supermercats o grans magatzems (vegeu 1120)
  • Encarregats de secció de botigues i magatzems (vegeu 5210)
  • Gerents d'establiments d'alimentació (vegeu 1432)
  • Gerents de supermercats (vegeu 1432)
  • Venedors de botigues i magatzems (vegeu 5220)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors i gerents empreses comerç engròs

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1420 Gerents de comerços a l'engròs i al detall 2
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció Particions
  1420 Retail and wholesale trade managers 2