Skip to main content

2483 — Enginyers tècnics en topografia

  Els enginyers tècnics en topografia, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen el plantejament i l'execució de tota classe de treballs topogràfics.

  La titulació específica exigida per a l'exercici d'aquesta ocupació és enginyer tècnic en topografia.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en el plantejament i l'execució de tota classe de treballs topogràfics mitjançant procediments clàssics, fotogramètrics o altres.
  • Col·laborar en la realització de delimitacions, mesura de finques rústiques i urbanes.
  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en la col·laboració en treballs de recerca i aplicació en les matèries geodèsiques, i també en treballs de geofísica, astronomia, meteorologia i cartografia.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Exercir tasques similars.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers tècnics en topografia

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyers geògrafs i cartògrafs (vegeu 2454)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Enginyers tècnics topografia

  Correspondence with CCO-94 (ca)
  Code Description
  2657 Enginyers tècnics cartògrafs i topògrafs
  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description Partitions
  2165 Cartògrafs i agrimensors 2
  Correspondence with CNO-2011 (es)
  Code Description
  2483 Ingenieros técnicos en topografía
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description Partitions
  2165 Cartographers and surveyors 2