Saltar al contingut principal

2827 — Altres professionals del treball i l'educació social

  Els professionals del treball i l'educació social assessoren i orienten les persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions pel que fa a dificultats personals i socials. Ajuden les persones a desenvolupar habilitats i a accedir als recursos i els serveis de suport necessaris per donar resposta als problemes vinculats a la desocupació, la pobresa, les discapacitats, les addiccions, els comportaments delictius i les circumstàncies conjugals o d'altres tipus.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme entrevistes als usuaris, individualment, en famílies o en grups per tal d'avaluar la seva situació i determinar els tipus de serveis que necessiten.
  • Analitzar la situació en què es troben les persones i suggerir diferents opcions sobre la manera en què puguin resoldre els seus problemes.
  • Aplegar antecedents i informes per presentar-los davant els tribunals o altres instàncies legals.
  • Assessorar i prestar serveis terapèutics i de mediació i facilitar l'assistència a sessions de grup per ajudar les persones a desenvolupar les habilitats personals que necessiten per abordar i resoldre els seus problemes personals i socials.
  • Planificar i aplicar programes d'assistència a les persones que incloguin la intervenció en casos de crisis i la remissió a entitats que prestin ajuda financera, assistència jurídica, serveis d'habitatge, tractament mèdic i altres tipus de serveis.
  • Investigar els casos de maltractament o d'abandonament i adoptar mesures per tal de protegir els nens i les altres persones en situació de risc.
  • Treballar amb persones que han infringit la llei durant els processos judicials i una vegada dictada la sentència, i ajudar-les a integrar-se en la comunitat i a canviar les seves actituds i comportaments per tal de reduir la comissió d'infraccions futures.
  • Assessorar les autoritats penitenciàries i els serveis responsables de la llibertat condicional i la llibertat vigilada per determinar si és procedent mantenir a la presó els condemnats, alliberar-los o sotmetre'ls a altres mesures correctives i, si escau, en quines condicions.
  • Actuar a la comunitat en defensa de col·lectius i exercir pressió per solucionar els problemes que els afecten.
  • Elaborar programes de prevenció i d'intervenció per satisfer necessitats de la comunitat.
  • Mantenir contactes amb altres entitats de serveis socials, centres d'ensenyament i serveis sanitaris, per facilitar-los i obtenir informació sobre la situació general i els progressos de les persones.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Agents de desenvolupament local
  • Assistents socials
  • Educadors familiars
  • Educadors socials
  • Insertors laborals
  • Mediadors interculturals
  • Orientadors sociolaborals
  • Referents de tutela
  • Treballadors socials

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agents d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (vegeu 2825)
  • Integradors socials (vegeu 3713)
  • Promotors d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes (vegeu 3714)
  • Psicòlegs (vegeu 2823)
  • Tècnics de suport al desenvolupament local (vegeu 3713)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Altres professionals treball i educació social

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2635 Professionals del treball social 3
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció Particions
  2824 Profesionales del trabajo y la educación social 2
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció Particions
  2635 Social work and counselling professionals 3