Skip to main content

3139 — Tècnics en control de processos ncaa

  Aquest grup primari inclou els tècnics en control de processos ncaa del subgrup 313, "Tècnics en control de processos". En aquest subgrup s'inclouen, per exemple, els tècnics que manegen diferents equips de control de processos en cadenes de muntatge.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Controladors de robòtica industrial
  • Operadors de cadenes de muntatge automatitzades
  • Tècnics de control de processos ncaa

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Miners i altres operadors d'instal·lacions mineres (vegeu 8111)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics control de processos ncaa

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  3139 Tècnics en control de processos ncaa