Saltar al contingut principal

4210 — Empleats de biblioteques i arxius

  Els empleats de biblioteques i arxius envien i reben fons bibliotecaris, classifiquen i col·loquen material audiovisual, periòdics i revistes i proporcionen informació general sobre la biblioteca als usuaris.

  Així mateix s'encarreguen d'arxivar correspondència, targetes, factures, rebuts i altres registres en ordre alfabètic, numèric o conformement al sistema de registre utilitzat. Localitzen i eliminen elements dels arxius quan se'ls requereix, i fotocopien, escanegen i envien documents per fax.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Lliurar i rebre llibres i altres materials de la biblioteca.
  • Col·locar els llibres i altres materials de la biblioteca en prestatgeries.
  • Assistir els usuaris de les biblioteques en l'accés als fons bàsics d'aquestes i realitzar préstecs entre biblioteques.
  • Portar els registres de biblioteca relatius a l'adquisició, el préstec i la devolució de llibres i altres materials.
  • Realitzar activitats administratives com les de registre manual i electrònic, processament de textos i, ocasionalment, mecanografiat.
  • Mantenir les subscripcions a publicacions diàries.
  • Ordenar i classificar materials d'arxius conforme a directrius relatives al contingut, la finalitat, els criteris de l'usuari o d'acord amb l'ordre cronològic, alfabètic o numèric.
  • Arxivar material en calaixos, armaris i caixes d'emmagatzematge.
  • Localitzar i eliminar elements dels arxius quan així se'ls requereix.
  • Portar registres de materials arxivats i suprimits.
  • Fotocopiar, escanejar i enviar documents per fax.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliars d'arxiu
  • Auxiliars de biblioteca
  • Empleats administratius d'arxiu
  • Empleats administratius de biblioteca

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Arxivers (vegeu 2911)
  • Bibliotecaris (vegeu 2912)
  • Classificadors repartidors de correspondència (vegeu 4221)
  • Tècnics en galeries d'art, museus i biblioteques (vegeu 3733)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Empleats biblioteques i arxius

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  4101 Empleats de biblioteques i arxius 2
  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  4411 Empleats de biblioteques
  4415 Empleats d'arxius
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  4210 Empleados de bibliotecas y archivos
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  4411 Library clerks
  4415 Filing and copying clerks