Skip to main content

6120 — Treballadors qualificats en hortes, hivernacles, planters i jardins

  Els agricultors i treballadors qualificats d'hortes, hivernacles, planters i jardins planifiquen, organitzen i realitzen operacions per conrear i mantenir arbres, arbustos, flors i altres plantes en parcs i jardins privats, i per produir plàntules, bulbs i llavors, o conrear hortalisses i flors mitjançant l'ús de tècniques de conreu intensiu. La producció es destina, principalment o exclusivament, a la comercialització a través de majoristes, organitzacions comercials o mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat i les condicions del mercat determinant els tipus i les quantitats d'hortalisses, llegums i productes de planter que s'han de collir i planificar-ne i coordinar-ne la producció consegüent.
  • Preparar la terra condicionant el sòl, anivellar el terreny i instal·lar i manipular sistemes d'irrigació i de drenatge.
  • Plantar arbres, bardisses, plantes de jardí i gespa.
  • Podar i retallar arbres, arbustos i bardisses, instal·lar suports de plantes i proteccions, i enrotllar, segar, perfilar i airejar la gespa.
  • Dissenyar instal·lacions en jardins, com ara senderes o àrees pavimentades, parets, rocalles, zones de repòs, estanys i accessoris aquàtics, rafals i tanques.
  • Controlar la salut de plantes i arbres, identificar i tractar les males herbes, plagues i malalties, i aplicar terres vegetals i fertilitzants.
  • Produir plàntules, bulbs i llavors i les plantes a partir de llavors o esqueixos.
  • Inspeccionar els conreus i netejar, classificar, envasar, emmagatzemar i carregar productes per a la venda o el lliurament al mercat.
  • Mantenir instal·lacions, hivernacles i altres estructures, equipaments i sistemes de subministrament d'aigua.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments de productes.
  • Promoure i comercialitzar productes, organitzar la venda, compra i transport de productes i subministraments, i mantenir i avaluar registres de les activitats i transaccions realitzades.
  • Capacitar i supervisar treballadors en la producció i en tasques de manteniment, adoptar les mesures de salut i seguretat pertinents i contractar i proporcionar treballadors i contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cultivadors de bolets
  • Floricultors
  • Horticultors
  • Jardiners
  • Maduixaires
  • Treballadors qualificats en horticultura

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors i gerents d'empreses de jardineria (vegeu 1311)
  • Directors i gerents d'explotacions agràries (vegeu 1311)
  • Enginyers tècnics agrícoles (vegeu 2424)
  • Especialistes en tractaments plaguicides o herbicides (vegeu 7894)
  • Fructicultors (vegeu 6110)
  • Peons agrícoles (excepte d'hortes, hivernacles, planters i jardins) (vegeu 9511)
  • Peons agrícoles d'hortes, hivernacles, planters i jardins (vegeu 9512)
  • Recol·lectors d'hortalisses (en conreu intensiu) (vegeu 9512)
  • Recol·lectors de maduixes (vegeu 9512)
  • Tècnics en horticultura, floricultura i jardineria (vegeu 3142)
  • Tractoristes (vegeu 8321)
  • Viticultors (vegeu 6110)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treballadors en hortes, jardins i similars