Saltar al contenido principal

6201 — Treballadors qualificats en activitats ramaderes de bestiar boví

  Els treballadors qualificats en activitats ramaderes de vacum planifiquen, organitzen i realitzen operacions de cria i cura de bestiar boví, per a la producció de carn, llet i altres productes làctics i pells. La producció es destina, principalment o exclusivament, a la comercialització a través de majoristes, organitzacions comercials o mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat i les condicions del mercat, determinar els tipus i quantitats d'existències per a la producció, i planificar i coordinar la producció consegüent.
  • Mantenir les pastures i controlar el subministrament de farratge d'aigua per mantenir el bestiar en l'estat i els nivells de nutrició apropiats.
  • Vigilar i examinar animals per detectar malalties, lesions o mals, i comprovar-ne la condició física, com ara la taxa d'augment de pes.
  • Netejar, marcar, retallar, adornar, xopar o castrar els animals i esquilar-los per obtenir-ne cerres.
  • Treure el bestiar a pasturar i conduir-lo a estables, vehicles o altres recintes.
  • Munyir animals a mà o utilitzant munyidores.
  • Mesclar pinsos, additius i medicaments en porcions prescrites i alimentar els animals.
  • Exercir tasques relacionades amb la reproducció de bestiar, com ara la procreació, la inseminació artificial i l'ajuda en el naixement dels animals.
  • Mantenir i netejar les instal·lacions de l'explotació, la maquinària, l'equipament i les estructures.
  • Sacrificar i escorxar animals i preparar-los per al mercat.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments de productes animals i làctics.
  • Promoure i comercialitzar productes, organitzar la compra, venda i transport de bestiar, productes i subministraments, i mantenir i avaluar registres de les activitats i transaccions realitzades.
  • Capacitar i supervisar treballadors en els procediments de cura dels animals i en tasques de manteniment, adoptar les mesures de salut i seguretat pertinents, i contractar i proporcionar treballadors i contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cuidadors de bestiar boví
  • Especialistes en munyida de bestiar boví
  • Ramaders criadors de bestiar boví
  • Ramaders de bestiar boví de llet o carn
  • Ramaders en general amb predomini de bestiar boví

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'explotacions de bestiar boví (vegeu 1311)
  • Peons ramaders (vegeu 9520)
  • Ramaders de bestiar brau (vegeu 1311)
  • Ramaders i gerents d'explotacions de bestiar boví (vegeu 1311)
  • Tècnics agropecuaris (vegeu 3142)
  • Tècnics en inseminació artificial (vegeu 3327)
  • Treballadors d'explotacions agropecuàries mixtes (vegeu 6300)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Treballadors act. ramaderes bestiar boví

  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción Particiones
  6121 Criadors de bestiar 4
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción Particiones
  6121 Livestock and dairy producers 4