Saltar al contingut principal

6205 — Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura

  Els treballadors qualificats en avicultura i cunicultura organitzen i realitzen operacions de cria i cura de pollastres, galls dindis, oques, ànecs i altres ocells de corral i conills per produir carn, ous i pollets. La producció es destina, principalment o exclusivament, a la comercialització a través de majoristes, organitzacions comercials o mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Efectuar el seguiment de l'activitat del mercat, planificar i coordinar la producció consegüent, i mantenir i avaluar registres de les activitats de l'explotació.
  • Conrear i comprar pinsos i altres subministraments necessaris per mantenir l'aviram i els conills en l'estat i els nivells de nutrició apropiats.
  • Vigilar i examinar l'aviram i els conills per detectar malalties, lesions o mals, i per verificar-ne l'estat físic, com ara la taxa d'augment de pes, i eliminar del conjunt d'ocells de corral els febles, malalts o morts.
  • Mesclar pinsos i additius per a pinsos i omplir els recipients amb pinso i aigua.
  • Vacunar l'aviram i els conills per mitjà d'ingestió d'aigua, injecció, o empolvorament de l'aire.
  • Recollir i emmagatzemar ous i envasar-los per a la venda al mercat.
  • Determinar el sexe dels pollets i llorigons i facilitar la procreació, la inseminació artificial i la incubació dels ous.
  • Llogar o invertir en instal·lacions de l'explotació, maquinària, equipaments i estructures, i mantenir-les i netejar-les.
  • Sacrificar l'aviram i els conills i condicionar-los per a la venda o el lliurament al mercat.
  • Emmagatzemar i dur a terme alguns processaments dels productes.
  • Organitzar la venda, la compra i el transport d'existències, productes i subministraments.
  • Capacitar i supervisar treballadors en els procediments de producció d'aviram i conills i en tasques de manteniment, adoptar les mesures de salut i seguretat pertinents, i contractar i proporcionar treballadors i contractistes.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Avicultors
  • Criadors d'aviram
  • Criadors de conills
  • Encarregats i capatassos de granges avícoles
  • Ramaders en general amb predomini d'avicultura o cunicultura
  • Sexadors de pollets

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Criadors d'estruços (vegeu 6209)
  • Criadors d'ocells de caça (vegeu 6209)
  • Criadors i gerents d'explotacions avícoles (vegeu 1311)
  • Directors d'explotacions avícoles (vegeu 1311)
  • Peons ramaders (vegeu 9520)
  • Tècnics agropecuaris (vegeu 3142)
  • Treballadors d'explotacions agropecuàries mixtes (vegeu 6300)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Treballadors avicultura i cunicultura

  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció Particions
  6122 Poultry producers
  6129 Animal producers not elsewhere classified 2