Skip to main content

6430 — Treballadors qualificats en activitats cinegètiques

  Els treballadors qualificats en activitats cinegètiques cacen i sacrifiquen mamífers, ocells o rèptils, principalment per a obtenció de carn, pell, plomes i altres productes per a la venda o el lliurament en forma periòdica a compradors majoristes, organitzacions de comercialització o mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Col·locar paranys per a la caça de mamífers, ocells o rèptils.
  • Sacrificar mamífers, ocells o rèptils capturats o en llibertat mitjançant l'ús d'armes de foc o altres armes.
  • Escorxar i tractar mamífers, ocells o rèptils morts, per obtenir productes per a la venda o lliurament.
  • Lliurar o vendre mamífers, ocells o rèptils capturats vius.
  • Reparar i mantenir els equips.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Caçadors

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Esquivadors (vegeu 9543)
  • Munters (vegeu 9543)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treballadors act. cinegètiques

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  6224 Caçadors i paranyers
  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  6224 Hunters and trappers