Saltar al contingut principal

Els pintors i empaperadors preparen les superfícies d'edificis i altres estructures per pintar-les. Estenen sobre aquestes superfícies capes de pintura o d'altres productes similars per protegir-les o decorar-les, i revesteixen sostres i paraments interiors amb paper de paret i altres acabats.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Netejar i preparar les parets i altres superfícies dels edificis per pintar-les o empaperar-les.
 • Seleccionar i preparar pintures segons els colors requerits barrejant pigments i additius.
 • Estendre capes de pintura, vernís i productes similars sobre les superfícies dels edificis i sobre els seus adorns o accessoris.
 • Mesurar i aplicar paper de paret i altres teles sobre parets interiors i sostres.
 • Estendre o ruixar capes de pintura, mini, emulsió bituminosa o una altra substància protectora similar sobre estructures d'acer d'edificis, ponts, etc.
 • Exercir tasques similars.
 • Supervisar altres treballadors en aquest grup.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Empaperadors
 • Envernissadors, excepte de productes manufacturats
 • Pintors de decorats de teatre, cinema i televisió
 • Pintors de marques viàries sobre vies urbanes i carreteres
 • Pintors d'edificis

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Envernissadors de productes manufacturats (vegeu 7232)
 • Pintors de productes manufacturats (vegeu 7232)
 • Pintors de vehicles (vegeu 7232)
 • Pintors decoratius (vegeu 7616)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Pintors i empaperadors

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
7240 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars 2
Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
Codi Descripció Particions
7131 Pintors i empaperadors 2
7132 Envernissadors i afins 2
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
7231 Pintores y empapeladores
Correspondència amb CIUO-2008 (en)
Codi Descripció Particions
7131 Painters and related workers 2
7132 Spray painters and varnishers 2