Skip to main content

7323 — Ajustadors i operadors de màquines eina

  Els ajustadors i operadors de màquines eina regulen i manegen diferents màquines eina que treballen amb precisió.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Regular una o diverses classes de màquines eina per a la fabricació de peces de metall en sèries estandarditzades.
  • Regular i manejar un tipus determinat de màquina eina (per exemple, torn automàtic, fresadora, planejadora, mandrinadora, perforadora o rectificadora), fins i tot amb control numèric.
  • Executar tasques similars per mecanitzar matèries plàstiques i altres succedanis del metall.
  • Observar el funcionament de les màquines per descobrir defectes en les peces de treball o disfuncions de les mateixes màquines, i regular-les quan sigui necessari.
  • Inspeccionar les peces de treball per descobrir defectes i mesurar-les per determinar la precisió de les màquines en les quals s'han mecanitzat, utilitzant regles, plantilles o altres instruments de mesura.
  • Canviar els accessoris de les màquines que s'hagin desgastat, com ara les eines i escombretes, utilitzant eines manuals.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajustadors de màquines eina
  • Operadors ajustadors de màquines eina
  • Operadors de mandrinadora
  • Operadors de màquina oxitalladora de metalls
  • Operadors de màquina talladora de metalls
  • Operadors de màquines de fabricació de reblons
  • Operadors de màquines eina
  • Torners de peces de metall

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Ajustadors i operadors màquines eina

  Correspondence with CIUO-2008 (ca)
  Code Description
  7223 Ajustadors i operadors de màquines eina