Skip to main content

8155 — Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir

  Els operadors de màquines de tractar la pell i el cuir accionen i vigilen diverses màquines utilitzades en la preparació, l'adobament i el tractament de cuirs i pells. Tallen, graten, netegen, adoben, desfloren i tenyeixen pells i pells en brut per obtenir peces de cuir i pells acabades.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar i vigilar màquines per eliminar les restes de carn i greix de les pells o pells en brut per netejar-les i suavitzar-les abans d'adobar-les.
  • Accionar i vigilar màquines per eliminar pèls llargs i gruixuts de les pells i igualar la longitud del pellam, i per tenyir, allisar i suavitzar les pells adobades.
  • Accionar i vigilar màquines per eliminar de les pells les arrels del pèl, les cèl·lules pigmentàries i els dipòsits de sals.
  • Accionar i vigilar màquines per reduir el gruix de les pells i pells en brut a una grandària uniforme.
  • Accionar i vigilar màquines per desbastar les pells o pells en brut fins a obtenir l'acabat especificat.
  • Accionar i vigilar màquines per separar la llana del cuir o eliminar la carn i el pèl dels cuirs.
  • Accionar o vigilar màquines per tallar o fendre els cuirs per obtenir dues o més peces o donar-los una grossària uniforme.
  • Accionar i vigilar màquines per adobar cuirs i pells en solucions especials i obtenir productes adobats.
  • Tractar la superfície del cuir amb olis i accionar màquines per donar-li un acabat brillant.
  • Accionar i vigilar màquines per aplicar tintures i colorants als cuirs adobats.
  • Mantenir i reparar les tines i la maquinària restant.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operadors de màquines adobadores de pells i cuirs
  • Operadors de màquines de planxar i gravar cuirs adobats
  • Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir
  • Operadors de màquines talladores (preparació de pells i cuirs)

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Adobers (vegeu 7836)
  • Tenyidors de pells (vegeu 7836)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines tractar pell i cuir

  Correspondence with CIUO-2008 (en)
  Code Description
  8155 Fur and leather preparing machine operators