Saltar al contenido principal

8192 — Operadors de calderes i màquines de vapor

  Els operadors de calderes i màquines de vapor mantenen i accionen diversos tipus de màquines de vapor, calderes, turbines i equips auxiliars per subministrar energia i altres serveis a edificis comercials, industrials i d'habitatges, en llocs de treball i a bord de vaixells o embarcacions autopropulsades.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Accionar, netejar, lubrificar i vigilar màquines de vapor, calderes i equips auxiliars, com ara bombes, compressors i equips d'aire condicionat, per subministrar i mantenir vapor i energia a edificis, embarcacions o eines pneumàtiques.
  • Analitzar i registrar les lectures dels instruments, localitzar les avaries i realitzar petites reparacions per prevenir fallades en els equips o sistemes.
  • Vigilar i inspeccionar el funcionament eficient dels equips i garantir que l'aigua de les calderes, els productes químics i el combustible es mantenen als nivells requerits.
  • Encendre els forns de carbó manualment o amb un carregador, i les calderes de gas o de petroli amb dispositius d'alimentació automàtica de gas o bombes de combustible.
  • Comprovar o ocupar-se que es comprovi la qualitat de l'aigua de les calderes, ajustar el que procedeixi i prendre les mesures pertinents, com ara afegir els productes químics per prevenir la corrosió i la deposició de substàncies nocives.
  • Vigilar els indicadors dels motors, màquines i equips dels vaixells, registrar les variables i informar l'oficial de màquines de les anomalies.
  • Accionar i mantenir les bombes i vàlvules de descàrrega de líquids.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Encarregats de caldera
  • Fogoners
  • Operadors de calderes de vaixells
  • Operadors de màquines de vapor
  • Tècnics en equips fixos

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Mecànics de màquines fixes (vegeu 7403)
  • Oficials maquinistes (vegeu 3151)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Operadors calderes i màquines de vapor

  Correspondencia con CCO-94 (ca)
  Código Descripción Particiones
  8162 Operadors de calderes i màquines de vapor 2
  Correspondencia con CIUO-2008 (ca)
  Código Descripción
  8182 Operadors de màquines de vapor i calderes
  Correspondencia con CNO-2011 (es)
  Código Descripción
  8192 Operadores de calderas y máquinas de vapor
  Correspondencia con CIUO-2008 (en)
  Código Descripción
  8182 Steam engine and boiler operators