Skip to main content

1129 — Directors de departaments de producció i operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats

  Aquest grup primari inclou els directors de departaments de producció i operacions d'empreses no classificats en el subgrup 112 « Directors de departaments de producció».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que, en una empresa, planifiquen, dirigeixen i coordinen les activitats relacionades amb els serveis d'ensenyament públic o privat, serveis de sanitat i d'assistència social, manifestacions i serveis recreatius, culturals i esportius, i les activitats d'institucions i organismes extraterritorials.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar, dirigir i coordinar activitats de l'ensenyament públic o privat.
  • Planificar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb els serveis de sanitat i d'assistència social.
  • Planificar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb manifestacions i serveis recreatius, culturals i esportius.
  • Planificar, dirigir i coordinar activitats relacionades amb les operacions d'institucions i organismes extraterritorials.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Degà d'universitat
  • Director de departament d'operacions d'altres empreses no classificades en altres apartats
  • Productor de teatre

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats (1409)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Directors dpt. producció altres empreses ncaa