Skip to main content

122 — Gerents d'empreses de comerç al detall amb menys de deu assalariats

    Short tag proposal

    Gerents empresa comerç detall < 10 assalariats

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    131 Gerents d'empreses