Skip to main content

1409 — Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats no classificades en altres apartats

  Aquest grup primari inclou els gerents d'empreses no classificats en el subgrup 140 «Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les persones que dirigeixen petites empreses que exerceixen activitats educatives, sanitàries o recreatives, culturals o esportives i que, pel seu compte o per compte del propietari, planifiquen, dirigeixen i coordinen les seves activitats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Planificar i dirigir la política de l'empresa.
  • Elaborar els pressupostos.
  • Negociar amb els proveïdors, els clients i altres organitzacions.
  • Planificar i controlar la utilització dels recursos i contractar la mà d'obra.
  • Dirigir la feina diària.
  • Presentar informes als propietaris, si n'hi ha.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Gerent d'empreses d'activitats culturals amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses d'activitats educatives amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses d'activitats recreatives amb menys de deu assalariats
  • Gerent d'empreses d'activitats sanitàries amb menys de deu assalariats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de departament d'operacions d'empreses d'activitats recreatives (1129)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Gerents altres empreses ncaa < 10 assalariats

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  1319 Gerents d'altres empreses