Skip to main content

170 — Gerents d'altres empreses sense assalariats

    Short tag proposal

    Gerents d'altres empreses sense assalariats

    Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
    Code Description
    131 Gerents d'empreses