Skip to main content

Els físics i els astrònoms investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes o apliquen els coneixements científics de física i astronomia a les activitats industrials, la medicina, l'esfera militar i altres àmbits.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar els conceptes, teories i mètodes de la física i l'astronomia.
 • Fer experiments, assajos i anàlisis en disciplines com ara la física nuclear, la mecànica, l'electrònica, l'astronomia, la termodinàmica, l'òptica, l'acústica, l'electricitat i el magnetisme.
 • Fer experiments, assajos i anàlisis sobre l'estructura i propietats de la matèria en estat sòlid i sobre el seu comportament quan se la sotmet a diferents condicions de temperatura, pressió, fatiga o d'algun altre tipus.
 • Avaluar els resultats de recerques i experiments i formular-ne conclusions, recorrent principalment a tècniques i models matemàtics.
 • Idear o perfeccionar les aplicacions industrials, mèdiques, militars i d'altres tipus dels principis i tècniques de la física o l'astronomia.
 • Observar, analitzar i interpretar fenòmens celestos i idear mètodes i tècniques aplicables a àmbits com ara la navegació aèria i marítima o l'exploració espacial.
 • Preparar ponències i informes científics.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Astrònom
 • Físic

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Professional de les ciències físiques de nivell mitjà (2611)
 • Tècnic en ciències físiques i químiques (3021)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Físics i astrònoms

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2111 Físics i astrònoms
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
2411 Físics i astrònoms 2