Skip to main content

Els meteoròlegs investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes relatius a la composició, l'estructura i la dinàmica atmosfèriques i preparen pronòstics del temps a curt o a llarg termini per a la seva utilització en la navegació aèria i marítima, l'agricultura i altres àmbits, i per a la informació del públic en general.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar els conceptes, teories i mètodes sobre la composició, l'estructura i la dinàmica de l'atmosfera.
  • Investigar la direcció i la velocitat de les masses d'aire, les pressions, les temperatures, el grau d'humitat i altres fenòmens, com ara la formació de núvols i les precipitacions, les pertorbacions elèctriques o la radiació solar.
  • Analitzar les dades obtingudes d'estacions meteorològiques, traçar cartes i preparar pronòstics a curt o a llarg termini per a la seva utilització en la navegació aèria i marítima, l'agricultura i altres branques i per a la informació del públic en general.
  • Fer experiments de dispersió de boira, pluja artificial i atres sistemes per modificar les condicions meteorològiques.
  • Preparar ponències i informes científics.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Climatòleg
  • Meteoròleg

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Ajudant de meteorologia (2612)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Meteoròlegs

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
01340 Meteoròleg 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2112 Meteoròlegs
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
2412 Meteoròlegs 2