Skip to main content

Els estadístics investiguen, perfeccionen o desenvolupen teories, mètodes i tècniques estadístiques, i es dediquen a aplicar-los o a assessorar sobre aquests temes com ara l'economia, la medicina i altres disciplines científiques i tècniques.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar les teories, mètodes i tècniques estadístiques.
 • Idear, planificar i organitzar censos i enquestes estadístics.
 • Avaluar, ordenar, tractar, analitzar i interpretar dades estadístiques i preparar-les per a la seva publicació.
 • Assessorar sobre diferents mètodes de recopilació de dades i de mètodes i tècniques estadístiques o dedicar-se a la seva aplicació, i determinar la fiabilitat dels resultats.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Demògraf
 • Estadístic

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Professional de l'estadística de nivell mitjà (2622)
 • Professional de suport de serveis estadístics (3414)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Estadístics

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2122 Estadístics
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
2416 Estadístics 2