Skip to main content

2039 — Altres professionals de la informàtica de nivell superior

  Aquest grup primari comprèn els professionals de la informàtica no classificats separadament en el subgrup 203 «Professionals de la informàtica de nivell superior».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari aquells que investiguen i perfeccionen conceptes i teories informàtics.

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Crear i desenvolupar aplicacions dels suports i els programes lògics i els sistemes d'operació d'ordinadors.
  • Mantenir actualitzades i en bon funcionament les aplicacions dels suports i els programes lògics i els sistemes d'operació d'ordinadors.
  • Instal·lar grans equips informàtics i establir diagnòstics sobre equips i instal·lacions informàtiques.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic de manteniment informàtic de nivell superior

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres prof. informàtica nivell superior

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  08430 Analista d'aplicacions 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2139 Altres professionals de la informàtica