Skip to main content

2111 — Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars

  Els biòlegs, els botànics, els zoòlegs i similars investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes, i apliquen els coneixements científics en matèria de biologia, botànica, zoologia, microbiologia, bacteriologia, citologia, genètica i ecologia especialment a camps com ara la medicina, l'agricultura i la ramaderia.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme recerques i perfeccionar o desenvolupar conceptes, teories i mètodes en els seus àmbits respectius d'especialització.
  • Estudiar i efectuar experiments sobre l'estructura, el desenvolupament i les característiques dels microbis, com ara els bacteris i els virus.
  • Estudiar i fer els experiments sobre els factors que condicionen l'origen, el desenvolupament i la transmissió de característiques hereditàries en els éssers humans, els animals o les plantes.
  • Estudiar totes les formes de vida vegetal i animal i idear aplicacions pràctiques dels coneixements en camps com ara l'agricultura, la ramaderia i la medicina.
  • Estudiar les relacions entre la vida animal i vegetal i els factors ambientals.
  • Desenvolupar aplicacions industrials, mèdiques i d'altres tipus dels coneixements de la seva especialitat.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Bacteriòleg
  • Biòleg
  • Botànic
  • Ecologista botànic
  • Microbiòleg
  • Zoòleg

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Professional de ciències biològiques de nivell mitjà (2711)
  • Tècnic en biologia (3111)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Biòlegs, botànics, zoòlegs i sim.

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2211 Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars